Friday, July 20, 2012

Xin hỏi cả nhà cách làm đóng băng, cố định 2 hàng đầu trong excel 2007

Xin hỏi cả nhà cách làm đóng băng, cố định 2 hàng đầu trong excel 2007


Xin hỏi cả nhà cách làm đóng băng, cố định 2 hàng đầu trong excel 2007

Posted: 19 Jul 2012 09:31 PM PDT

Xin hỏi cả nhà cách làm đóng băng, cố định 2 hàng đầu trong excel 2007

Cảm ơn

Lỗi: Pivot Table bị removed và không còn hoạt động?

Posted: 19 Jul 2012 09:27 PM PDT

Em đang sử dụng một file làm việc có nhiều Sheets trên "Excel 2010 Plus"
Trong đó có một Sheet sử dụng Pivot Table để tạo báo cáo động.
Không hiểu bị lỗi gì mà khi mở file máy cảnh báo:
loi excel 01.JPG
Bấm "No" thì máy không mở file. còn bấm "Yes" thì lại có thông báo như sau:
loi excel 02.JPG
Click vào dòng thông báo trong thông báo trên thì ra đoạn thông báo như sau:
loi excel 03.JPG

Khi dùng file để làm việc thì vùng Pivot Table" vẫn làm việc dữ liệu vần còn song Pivot Table không hoạt động nữa. Trong khi file này dùng ở máy khác sử dụng Office 2007 thì vẫn làm việc bình thường.

Các bạn, anh/chị cùng các thầy chỉ giúp cách khắc phục!
Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ sớm.
Hình đính kèm

Cách dùng hàm trong Excel 2007 để xác định thông tin ngày

Posted: 19 Jul 2012 08:10 PM PDT

Có một sự khác biệt giữa ngày có nghĩa gì với bạn và ngày có nghĩa như thế nào đối với Excel. Với bạn 8/22/2010 là tháng, ngày và năm, còn với Excel, 8/22/2010 là một dãy số 40412. Chính vì vậy bạn cần phải hiểu cách nhập ngày tháng như thế nào để Excel có thể hiểu được, chuyện này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.
a. Bài học thứ nhất: Ngày liên quan đến Excel như thế nào?

Calendar (Lịch) của Excel bắt đầu từ năm 1900
Thỉnh thoảng Excel không thể tính toán kết quả vì công thức bị lỗi. Sau đây là 3 lỗi thường gặp nhất:
Ngày tháng lưu trữ trong Excel là một dãy số bắt đầu bằng 1 đại diện cho ngày 1 tháng 1 năm 1900, đó chính là ngày lịch của Excel bắt đầu. Và mỗi ngày Excel cộng thêm một con số. Chẳng hạn như ngày 2 tháng 1 năm 1900 tương đương với số 2. Điều này có nghĩa là khi bạn nhập 8/22/2010, thì Excel lưu trữ là 40412 hoặc 40411 ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
Excel nhận diện ngày tháng như thế nào?
1. Chọn Date trong Category.
2. Chọn cách thể hiện ngày tháng trong Type.
Khi nhập 8/22/2010, 22-Aug-2010, hoặc August 22, 2010, Excel sẽ lưu trữ dãy số 40412. Chỉ trong trường hợp bạn chọn format mà Excel không nhận ra ngày như August-22,2010 hoặc 8,22,10, Excel sẽ lưu trữ dưới dạng text, chứ không phải lưu trữ dưới dạng dãy số.
b. Bài học thứ hai: Tính toán ngày tháng bằng cách sử dụng công thức
Để thực hiện phép tính số học trong Excel, cần thiết phải sử dụng công thức. Trong phần này bạn sẽ được hướng dẫn những công thức đơn giản để tính toán số ngày giữa hai thời điểm và bạn cũng sẽ hiểu tại sao nó rất quan trọng trong việc nhập ngày tháng mà Excel có thể hiểu được. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn tìm hiểu những công thức để giải những thuật toán như tìm hiểu bạn đã sống được bao nhiêu ngày.
Cách tìm ra số ngày giữa hai thời điểm
1. Công thức trong bảng tính.
2. Kết quả của công thức.
3. Công thức trong thanh Fomular.
Ví dụ rằng hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2010 và kỳ nghỉ của bạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 năm 2010 và bạn muốn tìm hiểu còn bao nhiêu ngày nữa đến kỳ nghỉ. Để tính toán điều này bạn nhập công thức như sau: "=A3-A2". Kết quả là 73 ngày giữa hai thời điểm. Excel hiểu được giá trị của ô A2 và A3. Trong ô A2 có giá trị là 40411 (6/9/2010) và ô A3 có giá trị là 40338. Lấy ô A3 trừ ô A2 thì bằng 73.
Chú ý rằng dấu bằng (=) trong Excel có nghĩa là công thức, dấu trừ (-) có nghĩa là trừ đi một giá trị và ô A3, A2 là những ô có giá trị liên quan.
Cách tính ngày làm việc giữa hai thời điểm
1. Công thức trong bảng tính.
2. Kết quả của công thức.
3. Công thức trong thanh Fomular.
Tính ngày làm việc (Thứ Hai đến thứ Sáu) giữa hai thời điểm không thể thực hiện bằng phép tính đơn giản, mà nó cần có một công thức tính đó là NETWORKDAYS. Lấy lại ví dụ hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2010 và kỳ nghỉ của bạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 năm 2010 và bạn muốn tìm hiểu còn bao nhiêu ngày làm việc nữa mới đến kỳ nghỉ. Bạn có thể nhập công thức "=NETWORKDAYS(A2,A3)". Kết quả ra là còn 53 ngày làm việc nữa mới đến kỳ nghỉ hè.
Tìm kiếm ngày sau một số ngày làm việc
1. Công thức trong bảng tính.
2. Kết quả của công thức.
3. Công thức trong thanh Fomular.
Giả sử bạn cần tìm ra một ngày chẳng hạn như ngày hoàn thành dự án sau một số ngày màl việc (Thứ Hai đến thứ Sáu), điều này thật dễ dàng với công thức WORKDAY. Giả sử bạn ước tính khoảng 80 ngày làm việc để hoàn thành và dự án bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2010 (12/31/2010) và bạn muốn biết ngày kết thúc dự án. Trước tiên bạn phải nhập thông tin vào ô A2 và ô A3 như hình trên, kế tiếp bạn nhập thông tin về những ngày nghỉ, mỗi ngày nghỉ là một ô và sau đó nhập công thức "=WORKDAY(A2,A3,A4:A6)" vào một ô trống.
Dự án sẽ hoàn thành trước ngày 22 tháng 4 năm 2011 (4/22/2011). Excel cộng 80 ngày làm việc (ô A3) và tự động trừ ngày cuối tuần cũng như ngày nghỉ trong khoảng thời gian ở ô A4:A6.
Tìm một thời điểm sau một số tháng
1. Công thức trong bảng tính.
2. Kết quả của công thức.
3. Công thức trong thanh Fomular.
Chẳng hạn bạn có 25 tháng để hoàn thành dự án từ ngày 9 tháng 6 năm 2011 (6/9/2011) và bạn cần tìm ra ngày kết thúc dự án. Bạn có thể sử dụng DATE, hàm này có ba đối số gồm năm, tháng và ngày.
Ví dụ 25 trong ô B2 và bạn nhập công thức trong ô A4 "=DATE(2011,6+B2,9)". 2011 là đối số năm, 6 công một giá trị trong B2 là đối số tháng và 9 là đối số ngày, dấu phẩy (,) chia cách các đối số và dấu ngoặc đơn "()" dùng để mở và đóng các đối số. Kết quả là dự án sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 7 năm 2013 (7/9/2013)
Tìm thời điểm sau một số năm, một số tháng và một số ngày

1. Công thức trong bảng tính.
2. Kết quả của công thức.
3. Công thức trong thanh Fomular.
Hãy tưởng tượng rằng bạn được giao một năm bảy tháng và 15 ngày để hoàn thành dự án và bạn cần tìm ngày kết thúc dự án. Hàm DATE phù hợp với yêu cầu này, bạn hãy nhập công thức "=DATE(2011+B2,6+B3,9+B4)" vào ô A6 như hình minh họa trên. 2011 cộng một giá trị trong ô B2 là đối số năm, 6 cộng một giá trị trong ô B3 là đối số tháng, 9 cộng một giá trị trong ô B4 là đối số ngày, dấu phẩy (,) chia cách các đối số và dấu ngoặc đơn "()" dùng để mở và đóng các đối số. Kết quả dự án kết thúc vào ngày 24 tháng 1 năm 2013.


Cách nhập công thức trong Excel 2007

Posted: 19 Jul 2012 06:59 PM PDT

a. Tìm hiểu về công thức Excel 2007

Ví dụ hình trên bạn đang nhìn vào ngân sách chi tiêu gia đình cho phần Entertainment và worksheet ô C6 cồn trống (chi tiêu cho đĩa CD tháng 2) vẫn chưa được nhập. Trong phần này bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng Excel để làm những bài toán căn bản bằng những công thức đơn giản.
b. Bắt đầu với dấu bằng (=)

1. Nhập công thức trong ô C6.
2. Nhấn nút ENTER để xem kết quả.
3. Khi nào bạn click vào ô C6, công thức sẽ xuất hiện trên thanh công thức (formula bar).
Hai đĩa CD được mua trong tháng Hai trị giá là $12.99 và $16.99. Vậy tổng giá trị chi tiêu cho đĩa CD trong tháng hai là hai đĩa CD. Bạn có thể cộng những giá trị này trong Excel bằng cách nhập công thức vào ô C6.
Những công thức của Excel luôn bắt đầu từ dấu (=). Như vậy công thức của ô C6 là: =12.99+16.99
Dấu cộng (+) là một thuật toán để Excel cộng thêm giá trị. Nếu bạn tự hỏi làm thế nào để có được kết quả này thì công thức sẽ hiện rõ hơn ở thanh công thức khi bạn click vào ô C6.
Bạn cũng nên biết các thuật toán của Excel bao gồm dấu cộng (+) dấu trừ (-), dấu nhân (*) và dấu chia (\).
c. Tìm hiểu về công thức tổng giá trị trong một cột (SUM)

Để có kết quả chi tiêu trong tháng 1, click vào ô B7 và sau đó thực hiện các bước sau:
1. Trên tab Home, click nút Sum trong nhóm Editing.
2. Công thức sẽ xuất hiện trọng ô B7.
3. Nhấn ENTER để có kết quả trong ô B7.
4. Click vào ô B7 để hiển thị công thức trên thanh công thức.
Bạn có thể cộng chi tiêu trong tháng Giếng trong ô B7 bằng cách nhấn lệnh Sum trong nhóm Editing, trên tab Home, nó sẽ tự động cộng giá trị của một cột. Cách làm này làm cho người dùng đỡ tốn thời gian, thay vì phải nhập công thức. Khi nhấn ENTER kết quả hiện ra trong ô B7 là 95.94. Công thức là =SUM(B3:B6) xuất hiện trên thanh công thức khi bạn click vào ô B7.
d. Nên copy một công thức thay vì tạo ra một công thức mới

1. Dùng chuột kéo phần dưới của ô công thức đến một ô cũng sử dụng cùng một công thức, sau đó thả chuột ra.
2. Nút Auto Fill Options xuất hiện và kết quả cũng hiện ra
Trong một vài trường hợp thì việc copy công thức dễ thực hiện hơn việc tạo ra một công thức mới. Trong ví dụ trên bạn đã được xem qua việc copy công thức tổng cộng chi tiêu trong tháng 1 để ứng dụng tổng cộng chi tiêu cho tháng 2.
Để làm điều này đầu tiên chọn ô công thức B7, sau đó dùng chuột trỏ vào góc bên dưới bên phải của ô B7 đến khi con trỏ trở thành dấu thập màu đen (+). Kế tiếp kéo phần fill handle sang ô C7. Khi phần fill handle được thả ra, thì tổng giá trị ô C7 xuất hiện với giá trị 126.93. Công thức xuất hiện trên thanh công thức là =SUM(C3:C6), khi bạn click vào ô C7.
Sau khi copy công thức nút Auto Fill Options xuất hiện để bạn có thêm chọn lựa format, nhưng trong trường hợp trên bạn không cần sử dụng chúng. Nút sẽ biến mất khi bạn click vào một ô khác.
e. Tìm hiểu về cell (ô)

Việc xác định các ô để dùng vào việc ứng dụng công thức. Excel thường sử dụng cách sử dụng ngắn ngọn như A1 để xác định cột bằng ký tự và dòng là những con số.
f. Cập nhật kết quả công thức

Giả sử rằng giá trị 11.97 trong ô C4 bị sai, vì nó phải được cộng thêm 3.99 mới chính xác do vậy bạn nên chọn ô C4 và nhập công thức "=11.97+3.99″ cho ô này sau đó nhấn ENTER:
Trên hình trên cho thấy giá trị của ô C4 thay đổi và dĩ nhiên Excel cũng tự động cập nhật tổng giá trị chi tiêu trong ô C7 thành 130.92 từ 126.93. Excel có thể cập nhật được vì công thức của nó trong ô C7 là "=SUM(C3:C6)". Nếu bạn không sử dụng công thức cho ô C7, thì giá trị sẽ không được cập nhật. Bạn cũng có thể sửa đổi hoặc nhập công thức trực tiếp trên thanh công thức thay vì nhập vào các ô.
g. Sử dụng công thức Sum cho một vài giá trị trong cột

1. Trong ô C9, nhập dấu bằng (=), nhập SUM và sau đó mở dấu ngoặc đơn "(".
2. Nhấn vào ô C4 và sau đó gõ dấy phẩy (,) trong ô C9.
3. Nhấn vào ô C6 và sau đó đóng dấu ngoặc đơn ")" trong ô C9.
4. Nhấn ENTER để hiện thị kết quả.
Trong ví dụ trên cho thấy hàm SUM cũng có thể áp dụng cho một vài giá trị trong cột bằng cách chọn một vài giá trị có liên quan.
h. Sử dụng công thức đơn giản khác trong Excel 2007

Hàm SUM chỉ là một trong các tính năng của Excel, ngoài ra nó còn có các công thức khác như AVERAGE, MAX, MIN để hỗ trợ bạn thực hiện các công thức để có kết quả ngay. Nếu bạn tự tính toán, thì thật sự khó khăn để ra kết quả chính xác.
i. Tìm giá trị trung bình

Để tìm giá trị trung bình của hai tháng, click vào ô C7 và sau đó:
1. Trân tab Home, trong nhóm Editing, chọn mũi tên của nút Sum và sau đó chọn Average.
2. Nhấn ENTER để hiện thị kết quả trong ô D7.
Bạn cũng có thể nhập công thức trực tiếp trên ô D7 "=AVERAGE(B7:C7)", kết quả sẽ ra tương tự.
j. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất

Để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi, click ô F7 và sau đó:
Trên tab Home, trong nhóm Editing, chọn mũi tên trên nút Sum và sau đó chọn Max.
1. Nhấn Enter để hiển thị kết quả trong ô F7.
2. Công thức MAX tìm ra giá trị lớn nhất trong một dãy số và chức năng MIN tìm ra giá trị nhỏ nhất. Với ví dụ trên công thức là "MAX(F3:F6)" và giá trị lớn nhất là 131.95.
Để tìm giá trị nhỏ nhất trong ví dụ trên, click vào Min sau đó ENTER, kết quả sẽ hiện ra. Trong trường hợp này công thức là "=MIN(F3:F6)" và kết quả là 131.75.
k. In các công thức để dễ ghi nhớ
Bạn có thể in các công thức và đặt chúng trên bảng hoặc bàn làm việc để nhắc nhở bạn tạo ra công thức này như thế nào. Để in các công thức bạn cần thể hiện công thức trên bảng tính (worksheet), làm điều này bằng cách nhấn tab Formulas và trong nhóm Formula Auditing chọn Show Formulas . Bây giờ chỉ việc click nút Microsoft Office và in ấn.
Nếu bạn muốn ẩn công thức thì cũng lập lại cách bạn làm cho nó hiện lên bảng tính. Hoặc bạn có thể dùng phím tắt CTRL+` (phím ` hầu hết đều có trên bàn phím) để hiện hoặc ẩn công thức trên bảng tính.
l. Dấu hiệu lạ xuất hiện trên bảng tính
Một khi dấu ##### xuất hiện trên bang tính thì nó cho biết do bị lỗi hoặc cột quá hẹp để hiển thị kết quả của nó.
Thỉnh thoảng Excel không thể tính toán kết quả vì công thức bị lỗi. Sau đây là 3 lỗi thường gặp nhất:
##### Cột không đủ rộng để hiện thị kết quả trong ô, nên kéo chiều rộng cho ô.
#REF! Một giá trị không hợp lệ. Các ô bị xóa hoặc bị dán đè giá trị khác lên.
#NAME? Tên công thức bị sai và Excel không hiểu công thức đó. Khi bạn click vào ô #NAME? thì nó sẽ hiện ra nút để bạn có thể sửa sai.
m. Tìm nhiều công thức khác

Click vào nút Sum trong nhóm Editing, trên tab Home và sau đó chọn More Functions để mở hộp thoại Insert Function. Excel cung cấp nhiều tính năng hữu ích như tính năng ngày giờ. Trong hộp thoại Insert Function, chọn Help on this function để tìm hiểu các tính năng khác.

Cái này mình thấy ở trung tâm đào tạo kế toán họ dạy nên post cho mọi người tham khảo :

=================
HLMT:
Bạn không được đưa link QC vào bài viết và chữ ký nhé.
Dịch vụ quản trị website|Chăm sóc website Thiết kế web giá rẻ Dịch vụ SEO giá rẻ|SEO chuyên nghiệp Công ty thiết kế web chuyên nghiệp Dịch vụ nâng cấp website|Sửa chữa website